'Een school om in te wonen'

Schoolregels in een ruim en creatief perspectief.

Onderwijsproject voor de hele school met alle leerlingen,
leerkrachten en ouders.

Een voorbeeld van een project dat praktisch en concreet, met minimale middelen maximaal resultaat behaalt. Gebaseerd is op de uitgangspunten van Echelon.

 


Met het project "Een school om in te wonen" wordt een antwoord gegeven op het steeds hectischer worden van de samenleving, de verruwing in de communicatie en het gebrek aan sociale vaardigheden. Ontwikkelingen die ook binnen de school merkbaar zijn. Gedragsproblemen zijn het gevolg. Leerkrachten werken niet meer met plezier, kinderen voelen zich onveilig en ouders beklagen zich. Het lijkt een steeds groter en onhanteerbaarder probleem te vormen.

"Een school om in te wonen" is het resultaat van samenspraak en samenwerking tussen ouders, leerkrachten, onderwijsbegeleiders en Stichting Echelon.

In dit project wordt doelbewust gewerkt aan een goed, warm en veilig opvoedingsklimaat voor de leerlingen. Een omgeving waarin ieder zijn keuzen kan maken zonder de ander tekort te doen.

De samenwerking tussen ouders, leraren en kinderen is een voorwaarde. Iedereen is verantwoordelijk voor het klimaat in de school en onderschrijft dezelfde doelen in een zeer concrete intentieverklaring.

In deze sfeer van duidelijkheid, veiligheid en openheid kunnen leerlingen leren, keuzen maken en groot worden.


  " De meeste winst zit erin dat we meer energie kunnen steken in het onderwijs zelf. We worden niet afgeleid door ordeproblemen en dergelijke. Leerkrachten die hier af en toe invallen zijn verbaasd over de rust in onze school."
Annemarie Wolthuis, directeur van basisschool De Maten in Oldenzaal.

Dit project is een raamwerk van mogelijkheden en werkwijzen waarbinnen én waarmee de school haar eigen accenten legt in overeenstemming met haar identiteit en gehanteerde waarden en normen.
Door telkens één regel centraal te stellen waarbij de andere regels niet vergeten worden, blijven zaken bespreekbaar, zichtbaar en begrijpelijk. Regels (en de daarbij behorende sancties) worden in overleg met de betrokkenen opgesteld. Eenvoudig en voor iedereen te bevatten. Bijvoorbeeld 'eerlijk duurt het langst', 'pas op je woorden', of 'iedereen hoort erbij'. (Let op: Niet te veel regels!)

De centraal gestelde regel wordt zichtbaar gemaakt met opvallende in de school opgehangen pictogrammen. Iedereen weet dus waar hij aan toe is en wat er verwacht wordt.
Aan de hand van verhalen, discussies en kringggesprekken worden regels duidelijk gemaakt en krijgen ze vorm en inhoud.

"Een school om in te wonen" is bedoeld voor de hele school, tijdens alle lessen het gehele jaar door. Voor elke groep, op zijn eigen niveau.

Het gaat om:

  • preventie (het voorkomen van problemen door begrijpelijke afspraken)
  • samenwerking tussen en actieve betrokkenheid van ouders, kinderen/leerlingen en leraren
  • een heldere organisatie (duidelijkheid en overzichtelijkheid creëren rust en zekerheid, dus een aangenaam klimaat)