spring naar de tekst

Leven na de corona

Het lijkt wel of het vakantietijd is: geen drukte bij en in de scholen vanwege de coronacrisis. Momenteel verschijnen er veel tips, suggesties en aanbevelingen over wat men nu kan of moet doen. Maar wat te doen wanneer de scholen weer opengaan. Welke stappen nemen we dan? Wat is het verstandigste? Wat moeten we zeker niet doen? Heb jij ook tips, ideeën voor ‘leven na de corona’, Schrijf dan een artikel of een column. Wij nodigen je graag uit om vanuit je ervaring en vakgebied een bijdrage te schrijven voor onze website.
De inhoud van jouw artikel moet prikkelend zijn en diepgang hebben, de lezer uitdagen en tot actie oproepen. Teksten die al eerder of elders zijn gepubliceerd of strijdig zijn met de doelstelling van Echelon komen niet in aanmerking. Je mag in jouw artikel ook verwijzen naar je eigen LinkedInpagina of website, mits je ook doorverwijst naar die van Echelon.
Gebruik minimaal 300 en maximaal 700 woorden. Blijf concreet. Geef geen lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten. De nadruk ligt op haalbare mogelijkheden.
Kortom: Het gaat ons om praktijkervaringen in de vorm van cases of voorbeelden waarvan de aanpak helder en duidelijk is. Mail je artikel of column naar: contact Echelon

Kirsten Smit

Ingezonden 09 april 2020

We zitten er nog midden in, maar..
Verpletterend mooi weer en ik zit op zolder te werken. Thuis, zoals bijna iedereen. Langzaam dringen geluiden door die mijn concentratie verstoren. Een puberzoon die luid via videobellen converseert met schoolmaten. Wat een goede headset, hij hoort zichzelf niet. Buren in constante praatstand en een gillende peuter buiten. Ondertussen probeer ik de geluiden te blokkeren en me te concentreren.

Uitzicht op de periode na de Corona crisis

Jos van Remundt

Ingezonden 17 april 2020

Blijkbaar was er geen goed structureel contact met de ouders/opvoeders mogelijk. Het kan goed zijn om na de corona crisis het huisbezoek structureel op te pakken. Liefst ieder jaar bij alle kinderen.

Hoe kunnen we voorkomen dat de kinderen onder de radar raken

Spring naar boven