spring naar de tekst
Boek Geestelijke stromingen geven

Geestelijke Stromingen Geven

Bij een vak als Geestelijke Stromingen maken kinderen in het basisonderwijs kennis met diverse levensbeschouwingen en religies. Het boek ‘Geestelijke Stromingen Geven’ biedt u als leerkracht de handvatten om hier vorm aan te geven. Vanuit het oogpunt van een zestal levensvragen kijken we naar de betekenis die hieraan toegekend wordt vanuit verschillende tradities, overeenkomsten en verschillen. Hierbij is er niet enkel sprake van kennisoverdracht, maar ook aandacht voor bewustwording, autonomie en empathie met betrekking tot diversiteit en levensbeschouwelijke communicatie.

Over de inhoud

In het boek wordt aan de hand van zes levensvragen dieper ingegaan op geestelijke stromingen. Levensvragen spelen voor ieder mens vroeg of laat een rol in het leven, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Dit biedt dan ook een mooie invalshoek om deze verschillende stromingen te bekijken. Aan de hand van ‘Waarom’, ‘Daarom’ en ‘Doen’ worden deze levensvragen behandeld. Bij ‘Waarom’ gaan we in op wat de desbetreffende levensvraag inhoudt en waarom deze van belang is. Bij ‘Daarom’ gaan we in op kennis bij deze vraag en informatie hierover vanuit verschillende geestelijke stromingen. Bij ‘Doen’ gaat het erover hoe deze levensvraag verwerkt kan worden in de lessen. Hier vindt u veel tips en vormen om de betreffende levensvraag in de klas te behandelen. Kortom, ‘Geestelijke Stromingen Geven’:

  • Sluit naadloos aan bij de kennisbasis Geestelijke Stromingen
  • Zet aan tot levensbeschouwelijke communicaties en competenties
  • Biedt zo’n 40 lesvoorbeelden en meer dan 60 beschreven werkvormen

Extra: aanvullend materiaal

Bij deze uitgave zijn bijpassende toetsen ontwikkeld. Deze zijn bereikbaar via ons leerportaal.
Voor de verdieping bij de teksten wordt er in ‘Geestelijke Stromingen Geven’ verwezen naar het boek ‘In Goede Handen’. Dit is een handboek voor levensbeschouwelijke communicatie en identiteit en gaat dieper in op de betekenis van rituelen, verhalen en symbolen.

Meer weten

De aanschafprijs van dit boek is € 42,25. Kijk bij van Gorcum voor meer informatie of om te bestellen

Recensie

“De Nederlandse samenleving is niet meer vanuit één levensbeschouwelijk perspectief te benaderen. Een veelheid aan geestelijke en levensbeschouwelijke stromingen kleurt ons land. Dit boek wil handvatten bieden om levensbeschouwelijke ervaringen en tradities in het basisonderwijs van groep 1 tot en met 8 te bespreken. Dit heet volgens de auteurs, vakspecialisten, levensbeschouwelijke communicatie. In de hoofdstukken 1 tot 6 staan levensvragen centraal, zoals: Wat is goed en kwaad? Of: Hoe leven mensen samen? Deze hoofdstukken zijn in drie delen opgebouwd: waarom (over het nut van de levensvraag); daarom (uitleg en achtergrondinformatie) en: doen (het verwerken van de levensvraag in de les). De hoofdstukken 7 en 8 beschrijven de methodiek en de dagelijkse praktijk van het vak geestelijke stromingen op school. Kleurrijke, inspirerende en verrijkende methode met tal van praktijkvoorbeelden en lessuggesties. – Drs. A. Schipper MA

Spring naar boven