spring naar de tekst

Geestelijke stromingen geven

Studenten van de pabo en leraren opleidingen kunnen hier oefentoetsen invullen over wat in de lessen besproken werd aan hand van de uitgave ‘Geestelijke stromingen geven’.

De toetsen bestaan uit:

Per hoofdstuk tien multiplechoicevragen (4 opties, 1 juist antwoord, 1 punt per goed antwoord)
Alleen hoofdstuk 7 vijf multiplechoicevragen (4 opties, 1 juist antwoord, 2 punten per goed antwoord)

De toetsen hebben een onderwijskundige indeling:

  • kennis (remember)
  • inzicht (understand)
  • toepassing (apply)
  • redeneren (analyse)
  • synthese (check)

Controle:

De antwoorden op de vragen kun je controleren met de verwijzing naar de plaats waar het citaat of de informatie voorkomt in het boek ‘Geestelijke stromingen geven’ (waar weer een verwijzing in staat naar het boek ‘In Goede Handen’).

toets maken